החופש

לחיות

על החוברת

חוברת זו מלווה את הסדנה וכוללת ידע, הבנות ומודלים, המהווים כלים יישומיים המאפשרים לבסס את התהליך אותו ניצור יחדיו בסדנה.

באפשרותכם לעיין בחוברת כאן באמצעות האתר, או לשמור את הקובץ האינטרקטיבי במחשב או בטלפון ולמלא את המודלים בתוכו.

חוברת