top of page

על החוברת

חוברת זו מלווה את הסדנה וכוללת ידע, הבנות ומודלים, המהווים כלים יישומיים המאפשרים לבסס את התהליך אותו ניצור יחדיו בסדנה.

באפשרותכם לעיין בחוברת כאן באמצעות האתר, או לשמור את הקובץ האינטרקטיבי במחשב או בטלפון ולמלא את המודלים בתוכו.

החופש

לחיות

חוברת

notebook-01.png
bottom of page